קדימהסטם - ריפוי מחלות באמצעות תאי גזע

חדשות וארועים > חדשות

קדימהסטם מצטרפת למדדים בבורסה בתל אביב

27 נובמבר, 2018

נס ציונה, פארק המדע, 27 בנובמבר 2018 , חברת הביוטכנולוגיה הישראלית קדימהסטם
KDST ), קיבלה הודעה מהבורסה לניירות ערך, על הצטרפותה למדד הצמיחה, מדד הביומד ומדד הגלובל
. בלוטק. הצטרפותה של החברה למדדים תיכנס לתוקף ביום 6 בדצמבר, 2018
הצטרפות החברה למדדים אלו באה על רקע עמידתה בדרישות הבורסה המתייחסות לשווי שוק אחזקות
.הציבור
כחלק מההצטרפות למדד, תעודות הסל והקרנות המדדיות מחויבות להזרים ביקושים למניות החברה, דבר
.שיגדיל את החשיפה של קדימהסטם למשקיעים מוסדיים


ארכיון חדשות