top of page
Search

הצלחה לקדימהסטם בהנפקת הזכויות גייסה כ-5.1 מיליון שקלים

Updated: Apr 29, 2019

בעלי העניין בחברה השקיעו היקפים משמעותיים של כ-3.8 מיליון ₪

נס ציונה, פארק המדע, 13 בנובמבר 2014, חברת הביוטכנולוגיה הישראלית קדימהסטם (TASE: KDST) מודיעה על תוצאות הנפקת זכויות שקיימה החברה אתמול. במסגרת הנפקת הזכויות הציעה החברה עד 13,986 יחידות זכות בדרך של זכויות לבעלי המניות בחברה. כל יחידה כללה 206 מניות במחיר 350 אג' למניה. בהנפקה נוצלו 50.4% מהזכויות, התמורה לחברה עומדת על כ-5.1 מיליון ₪.


בהנפקת הזכויות לקחו חלק גם בעלי העניין והנהלת החברה. פרופ' מישל רבל, בעל שליטה בחברה, המכהן כמדען הראשי וכדירקטור, השקיע כ-912 אלפי ש"ח. יוסי בן יוסף, בעל שליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל וכדירקטור, השקיע כ-500 אלפי ₪ .


מר ג'ולאין רוג'רי, בעל שליטה בחברה, המכהן כדירקטור, השקיע כ-1.9 מיליון ₪. אבי מייזלר, דירקטור בחברה, השקיע כ-461 אלפי ₪.

יוסי בן יוסף, מנכ"ל החברה, ציין "אנו מאמינים מאוד בפוטנציאל החברה ולכן השקענו, המייסדים ובעלי העניין בחברה, סכומים משמעותיים בהנפקה".

Comments


bottom of page