top of page
Search

הצלחה לקדימהסטם: 97% מכתבי אופציה (סדרה 4) מומשו תמורת 3.6 מ' ש"ח

14 נובמבר, 2018

נס ציונה, פארק המדע, 14 בנובמבר 2018, חברת הביוטכנולוגיה הישראלית קדימהסטם (TASE: KDST) מודיעה כי עם סיום תקופת מימוש כתבי אופציה (סדרה 4) של החברה, מומשו 4.82 כתבי אופציה, שמהווים 97% מסה"כ כמות כתבי האופציה (סדרה 4).

סך התמורה ברוטו שהתקבלה בחברה בגין המימוש הנ"ל הינו 3.6 מיליון ₪.


יוסי בן יוסף, מנכ"ל קדימהסטם, מסר "אני רואה במימוש האופציות בשיעור של 97%, הצלחה יפה מאד ומודה לציבור בעלי האופציות שהביע אמון בחברה ובפוטנציאל הגלום בה."

Comments


bottom of page