Search

קדימהסטם ממנה את רות אלון ליו"ר דירקטוריון החברה

Updated: Jul 27, 2020

רות אלון היא דמות מפתח בתעשיית ההון סיכון, מדעי החיים והמכשור הרפואי בישראל; אלון תחליף את מר אלי אופר, אשר פרש מתפקידו לאחר כ-10 שנים כיו"ר דירקטוריון החברה


גב' רות אלון מסרה: "אני שמחה להצטרף לדירקטוריון קדימהסטם. התקופה הנוכחית בחיי החברה היא חשובה ומאתגרת, על רקע ההתקדמות הקלינית והתוצאות הראשוניות המבטיחות שהראתה בתוכנית הפיתוח הקלינית למחלת ניוון שירירים ובתכנית הפרה קלינית למחלות סוכרת תלוית אינסולין. אני סבורה שהשילוב בין הנהלה מנוסה ומחויבת, המדע האיכותי והפלטפורמה הטכנולוגית הייחודית של החברה, יכולים להציב את קדימהסטם בחזית תחום הטיפול התאי. אני מצפה לשתף פעולה עם הצוות ולתרום מניסיוני להצלחתה."


מינוי רות אלון ליור דירקטוריון 19.5.20
.p
Download P • 114KBאנשי קשר:


יוסי נזהר – CFO

טל. 073-7971613

y.nizhar@kadimastem.com


© 2020 by Kadimastem

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon