top of page
Search

קדימהסטם תגייס עד 10 מיליון ₪ בהנפקת זכויות

בעלי העניין בחברה ישקיעו בהיקפים משמעותיים בהנפקה

נס ציונה, פארק המדע, 14 באוקטובר 2014, חברת הביוטכנולוגיה הישראלית קדימהסטם (TASE: KDST) מודיעה על הנפקת זכויות שתקיים החברה בתאריך 12 בנובמבר. במסגרת הנפקת הזכויות תציע החברה עד 13,986 יחידות זכות בדרך של זכויות לבעלי המניות בחברה. כל יחידה שתוצע תכלול 206 מניות במחיר 350 אג' למניה. התמורה המקסימלית הצפויה להתקבל מההנפקה, במידה וכל הזכויות ימומשו במלואן, תעמוד על כ-10 מיליון ₪.

בעלי העניין בחברה הודיעו על כוונתם להשתתף בהנפקת הזכויות בכ-3.5 מיליון ₪.

תמורת ההנפקה מיועדת למימון הפעילות השוטפת של החברה, ניסויים פרה-קליניים והכנה לקראת תחילת ניסויים קליניים, ושיתופי פעולה מדעיים.

בשבוע שעבר, הודיעה החברה כי לאחר יום אחד בלבד מהגשה לרשות הרגולטורית האמריקאית (FDA) לגבי טיפול תאי שמפתחת החברה למחלת ה-ALS, התקבלה תשובה מעודדת. לאור עומק ובשלות הנתונים שהוגשו, ממליץ ה-FDA לדלג על שלב ההערכה הנוכחית ולהתקדם בקצב מהיר בתהליך האישור לשלב הביסוס ובטיחות המוצר ולקראת הניסויים הקליניים.

משמעות ההודעה המפורטת שהתקבלה מה-FDA היא קיצור בזמני הפיתוח של החברה וחסכון בעלויות הפיתוח. הודעה כזו ייחודית בתחום תאי-הגזע ומאפשרת לחברה לדלג לשלב הרגולטורי הבא באופן מיידי.


Comments


bottom of page