top of page
Search

אלטשולר שחם ובעלי השליטה בחברה הובילו השקעה של 5.15 מיליון דולר בקדימהסטם

2 אוקטובר, 2018

נס ציונה, פארק המדע, 2 באוקטובר, 2018, חברת הביוטכנולוגיה הישראלית קדימהסטם (TASE: KDST), מתכבדת להודיע על השלמת סבב השקעה על סך 5.15 מיליון דולר, בדרך של הקצאה פרטית, לפי מחיר מניה של 65 אג'.


בין המשתתפים בגיוס נמנים בית ההשקעות אלטשולר שחם (2.5 מיליון דולר), שמגדיל בכך את אחזקותיו בחברה לכ-20%, וכן בעלי שליטה בחברה פרופ' מישל וקלייר רבל (500 אלפי דולר) וג'וליאן רוג'רי (600 אלפי דולר) וכן בעלי עניין (מר יגאל פטרן, דירקטור בחברה; ד"ר מיכל יזרעאל, סמנכ"ל מו"פ ל-ALS ומחלות נוירודגנרטיביות; ד"ר אריק חסון, סמנכ"ל מו"פ; ומר יהודה פיינברג, סמנכ"ל כספים) ומשקיעים פרטיים נוספים (1.55 מיליון דולר).


הסכום שגוייס מתוכנן להספיק לחברה להגיע לתוצאות יעילות המוצר בקבוצות A ו-B בניסוי הקליני פאזה 1/2a בחולי ALS, כאשר לתוצאות אלה יש משמעות רבה. הגעה לאבן דרך זו צפויה במהלך השנה ורבע הקרובות.

הניסוי הקליני פאזה 1/2a נערך במחלקה הנוירולוגית בבית החולים הדסה עין-כרם וצפויים להשתתף בו 21 חולים. יעד הניסוי הוא בחינת הבטיחות והיעילות של מוצר החברה AstroRx® בחולים.


עד להגעה לאבן הדרך של קבלת תוצאות יעילות המוצר בקבוצותA ו-B, החברה לא תגייס הון חדש, למעט המקרים הבאים: גיוס מחברות פארמה או ביוטכנולוגיה עם שווי שוק של לפחות 100 מיליון דולר, או במסגרת דרישת co-funding אם החברה תקבל מענק מה-California Institute of Regenerative Medicine (דרישת co-funding של 20%), במחיר מניה הגבוה ממחיר המניה של סבב הגיוס הנוכחי. במידה ובכל זאת החברה תגייס הון חדש שלא במסגרת התנאים לעיל, יישמר חלקם של המשקיעים בסבב הגיוס הנוכחי. עם זאת, בהחלטה של רוב של המשקיעים בסבב הגיוס הנוכחי ניתן לוותר על תנאי זה.


יוסי בן יוסף, מנכ"ל קדימהסטם, ציין "אני שמח שהשלמנו גיוס משמעותי זה, בהובלת אלטשולר שחם ובעלי שליטה בחברה, פרופ' מישל וקלייר רבל וג'וליאן רוג'רי. עצירה או האטה של המחלה בקובצות A ו-B של הניסוי הקליני בחולי ALS תהווה הישג בקנה מידה עולמי."

bottom of page