top of page
Search

קדימהסטם מודיעה על הסכם השקעה בסך של כ- 5 מיליון ש"ח עם בעלי השליטה בחברה

Updated: Oct 7, 2019

נס ציונה, 26 ביוני 2019 - קדימהסטם (ת"א: קדסט), חברת ביוטכנולוגיה בשלבי פיתוח קליני, המפתחת טיפולים בתחום הרפואה הרגנרטיבית למחלות שונות, תוך התמקדות נוכחית במחלות נוירודגנרטיביות כגון ALS וכן במחלת הסוכרת תלויית אינסולין, הודיעה היום על התקשרות בהסכמי השקעה בסך כולל של כ- 5 מיליון ש"ח עם בעלי השליטה בחברה.

במסגרת ההסכמים ישקיעו בעלי השליטה, מר ג'וליאן רוג'רי ופרופ' מישל רבל, כ- 3.5 מיליון ש"ח וכ- 1.5 מיליון ש"ח, בהתאמה, תמורת 7,142,857 מניות רגילות של החברה לפי יחס ההשקעה של כל אחד מהם.

כמו כן תקצה החברה לבעלי השליטה, לפי יחס ההשקעה שלהם,3,571,428 כתבי אופציה (סדרה א') הניתנים למימוש ל- 3,571,428 מניות רגילות, במחיר מימוש של 1 ש"ח למניה, כאשר תקופת המימוש של כתבי האופציה תהיה עד ליום 31 בדצמבר 2019 וכן 3,571,429 כתבי אופציה (סדרה ב') הניתנים למימוש ל- 3,571,429 מניות רגילות במחיר מימוש של 2 ש"ח למניה, כאשר תקופת המימוש של כתבי האופציה תהיה עד ליום 21 ביולי 2020.

השלמת הסכמי ההשקעה כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות שתזמן החברה ולהתקיימות התנאים המקובלים בהסכמים מסוג זה.


רמי אפשטיין, מנכ"ל קדימהסטם, מסר: "השקעה זו מהווה הבעת אמון חשובה מצד בעלי השליטה בחברה עצמה ובפוטנציאל של הפלטפורמה הקלינית הייחודית שלה לספק למיליוני חולים ברחבי העולם טיפולים פורצי דרך ומצילי חיים במחלות שונות ובכללן מחלת ה- ALS וסוכרת תלויית אינסולין. קדימהסטם נמצאת כיום באחת התקופות המשמעותיות בחיי החברה, בעיצומו של ניסוי קליני בבני אדם Phase I/IIa במוצר ה- ®AstroRx לטיפול במחלת ה-ALS, הכולל השתלת תאי גזע יחודיים שפותחו ע"י החברה בחולים במחלה חשוכת מרפא זו. גיוס זה מקנה לנו משאבים נחוצים להמשך קידום התוכניות הקליניות והאסטרטגיות שלנו".Comments


bottom of page