top of page
Search

קדימהסטם מודיעה על תוצאות ביניים חיוביות של קבוצת הטיפול השנייה בניסוי הקליני במחלת הניוון שרירים

הטיפול הפגין רמת בטיחות טובה, גם במינון התאים הגבוה שניתן בקבוצת הטיפול השנייה

הטיפול ב- ®AstroRx הביא לירידה קלינית משמעותית בקצב התקדמות המחלה, בדומה לתוצאות שדווחו בקבוצת הטיפול הראשונה

החברה מודיעה על עדכון בתוכנית הפיתוח האסטרטגית של החברה

 

לכתבה המלאה :

קדימהסטם מודיעה על תוצאות ביניים חיוביות
Download • 237KB

נס ציונה, 3 באוגוסט, 2020 - קדימהסטם (ת"א: קדסט KDST), חברה בשלבי פיתוח קליני של תרפיות תאיות (cell therapy), הודיעה היום כי מוצר הדגל של החברה, ®AstroRx, מציג פרופיל בטיחות טוב ותוצאות המעידות על יעילות קלינית בקבוצת הטיפול השנייה (Cohort B) של הניסוי הקליני לטיפול בחולי ניוון שרירים.

"תוצאות המחקר הנוכחי מעודדות, שכן הן מציגות מגמה חיובית בעלת משמעות קלינית בטיפול עם ®AstroRx, המוצר התאי של קדימהסטם, במחלת ניוון שרירים. ניסוי קליני מבוקר יידרש בעתיד במטרה לאשר את התוצאות החיוביות שנצפו בניסוי", אמר ד"ר מרק גוטקין, המחלקה לנוירולוגיה במרכז הרפואי הדסה, ירושלים, החוקר הראשי של הניסוי.


רמי אפשטיין, מנכ"ל קדימהסטם, אמר "אנו שבעי רצון מהתוצאות הקליניות החיוביות והעקביות כפי שהתקבלו בשתי קבוצות הניסוי המציגות פרופיל בטיחותי טוב ואפקט תרפויטי של ®AstroRx. השינוי במדד ALSFRS-R, המשמש לקביעת קצב התקדמות המחלה, מציג ירידה של מעל 50% בהתדרדרות המחלה לפרק זמן של שלושה חודשים לאחר מתן הטיפול. האפקט היה אף גבוה יותר בחולים אצלם קצב התדרדרות המחלה הוא מהיר. מתן חוזר של AstroRx® מתוכנן להיבדק בניסויים קליניים עתידיים, במטרה להאריך את משך השפעת הטיפול. התוצאות הנוכחיות תומכות במחויבות החברה לספק טיפול רפואי חדשני ופורץ דרך למחלת ניוון שרירים, מחלה קשה שעד כה לא נמצא עבורה טיפול יעיל."

מוקדם יותר השנה, ועדת הבטיחות הבלתי תלויה (DSMB) של הניסוי הקליני המליצה, לאור התפרצות מגפת הקורונה, להשהות את ביצוע קבוצות הטיפול הנוספות בניסוי על מנת להבטיח את שלומם ובטיחותם של החולים. בשל המשך התפשטות המגפה בישראל, העיכובים שנכפו וחוסר הוודאות שנוצרה, החליטה החברה שלא להמשיך את ביצוע קבוצות הניסוי הנוספות בניסוי הקליני Phase 1/2a הנוכחי.

אפשטיין הוסיף, "תוצאות הביניים החיוביות של קבוצות הטיפול הראשונה והשנייה תומכות בשלבי הפיתוח הקליניים הגלובאלים הבאים של החברה. החברה מתמקדת כעת במהלכים הנדרשים לקידום תהליכי רגולציה מול ה- FDA שיאפשרו ביצוע ניסויים קליניים במספר מרכזים בעולם. על מנת לתמוך בתהליכים אלה, החברה מקצה גם משאבים להגדלת יכולות הייצור ולפיתוח הדור השני של ®AstroRx כמוצר קפוא. מוצר זה יקדם את תוכנית החברה למען אישור שיווק עתידי של המוצר."

במטרה לתמוך בתהליכים אסטרטגיים אלו, בוצעו מספר מינויים של מנהלות בכירות בחברה המביאות ניסיון רב בהובלת תהליכים גלובאלים דומים: דסי מנדל - מנהלת פיתוח עסקי, ורוניק בלאיש - מנהלת רגולציה ולאחרונה מונתה ד"ר רותי אלון ליו"ר דירקטוריון החברה.

פרופ' מישל רבל, המייסד והמדען הראשי של קדימהסטם, אמר כי "התוכנית האסטרטגית המדווחת היום נועדה להיטיב בראש ובראשונה עם ציבור החולים במחלה סופנית זו ובמאמצי הקהילה הרפואית למציאת מזור לחולים. ברצוני להודות לחולים שהתנדבו להשתתף בניסוי הקליני, לרופאים ולצוות הרפואי שליווה את הניסוי במרכז הרפואי הדסה, עין כרם. החברה תעשה כל מאמץ להמשיך את שיתוף הפעולה עם מרכזי ניוון שרירים בישראל כחלק מהשלבים הגלובאליים הבאים של הפיתוח הקליני."

אודות הניסוי

הניסוי הקליני Phase 1/2a הוא ניסוי פתוח ללא סמיות (Open Label) שבוחן מינונים עולים, לצורך הערכת הבטיחות, הסבילות והיעילות הראשונית של תאי ®AstroRx בחולי ניוון שרירים. מטרת הניסוי העיקרית הנה הערכת בטיחות המוצר התאי AstroRx® במינונים שונים במתן חד-פעמי. מטרתו המשנית של הניסוי כוללת את הערכת יעילות הטיפול התאי המתבססת, בין היתר, על מדד ה- ALSFRS-R (ALS Functional Rating Scale-Revised), שהוא המדד המקובל (Gold Standard) להערכת קצב התקדמות מחלת ה- ALS, על ידי ניטור פעילויות מוטוריות שונות של המטופלים לאורך זמן.

בדיווחים קודמים הציגה החברה את תוצאות קבוצת הטיפול הראשונה (Cohort A). בקבוצה זו נכללו 5 מטופלים אשר קיבלו את המינון הנמוך של (AstroRx® 100x106). קבוצת הטיפול השנייה (Cohort B), אשר תוצאות הביניים שלה (3 חודשים שלאחר מתן הטיפול) מוצגות בדיווח זה, כללה 5 מטופלים נוספים אשר קיבלו מינון חד פעמי גבוה יותר של תאי (AstroRx® 250x106). הטיפול ניתן יחד עם הטיפול הרפואי המקובל למחלה.

מטרת הניסוי העיקרית (Primary Objective) - בטיחות

בדומה לקבוצת הטיפול הראשונה, גם בקבוצת הטיפול השניה, בה ניתן מינון גבוה יותר, לא דווחו תופעות לוואי חמורות הקשורות לטיפול ולא נמצאו תופעות לוואי המגבילות את מינון הטיפול. הממצאים מחזקים את הפרופיל הבטיחותי של המוצר התאי AstroRx® ומעידים על עקביות הממצאים גם במינון הגבוה יותר של המוצר.

מטרת הניסוי המשנית (Secondary Objective) - יעילות

על מנת לזהות האטה בקצב התקדמות המחלה לאחר הטיפול, מבוצעת אנליזה המשווה בין קצב התדרדרות המחלה על פי מדד ה- ALSFRS-R בתקופת המעקב שלפני מתן הטיפול לבין תקופת המעקב שלאחר מתן הטיפול. הערך הראשון (Starting Point) של תקופת המעקב שלאחר מתן הטיפול נכללה באנליזת התוצאות בשני אופנים: בביקור הראשון שלאחר מתן הטיפול (יום 30, כפי שפורסם בעבר עבור קבוצת הטיפול הראשונה – Cohort A) וכן בביקור בו ניתן הטיפול (יום -1). שתי האנליזות בוצעו ומדווחות להלן.

קבוצת הטיפול השנייה (Cohort B) – תוצאות ביניים – ממצאים עיקריים

· השוואת קצב שינוי מדד ה ALSFRS-R בין שלושת החודשים שקדמו לטיפול לבין שלושת החודשים לאחר מתן הטיפול (מיום 1-) הראתה כי קצב התדרדרות המחלה בקרב המטופלים בקבוצה השניה הואט בצורה משמעותית לאחר מתן הטיפול. מדד ה ALSFRS-R התדרדר לפני הטיפול בקצב ממוצע של 1.43- לחודש ואילו לאחר הטיפול ירד קצב ההתדרדרות הממוצע ל- 0.78- לחודש (p=0.0023). תוצאה זו משקפת האטה של 45% שהנה בעלת משמעות קלינית.


· השוואת קצב שינוי מדד ה- ALSFRS-Rבין שלושת החודשים שקדמו לטיפול לבין שלושת החודשים לאחר מתן הטיפול (מיום 30) הראתה כי קצב התדרדרות המחלה בקרב המטופלים בקבוצה השניה הואט בצורה משמעותית לאחר מתן הטיפול (0.41- לחודש, בהשוואה ל 1.42- לחודש בתקופה שלפני מתן הטיפול (p=0.0006). תוצאה זו משקפת האטה של 71% בקצב התדרדרות המחלה.


אנליזה בה בוצע שילוב נתוני שתי קבוצות הטיפול (10 מטופלים, לפי יום 1-) מציגה:


  • תוצאות עקביות של האטה של 53% בקצב התדרדרות המחלה, כאשר מדד ה- ALSFRS-R בתקופת המעקב לפני מתן הטיפול ירד בשיעור ממוצע של -1.15 לחודש, ולאחר הטיפול ירד לקצב של 0.54- לחודש (p=0.0004).

  • ניתוח נתוני חולים שהגיבו לטיפול (Responder analysis): חולה שהגיב לטיפול מוגדר כחולה שנצפתה אצלו האטה של לפחות 25% בקצב ירידת מדד ה- ALSFRS-R בין התקופה שקדמה לטיפול לזו שאחריה. באנליזה של אוכלוסיית שתי קבוצות הטיפול, 70% מהמטופלים הגיבו לטיפול.

אנליזות נוספות בוצעו באוכלוסיית ה- Rapid Progressors:

התדרדרות מהירה של מחלת הניוון שרירים מוגדרת כקצב ירידה של לפחות 1.1 נקודות ALSFRS-R בחודש בתקופת המעקב טרם מתן הטיפול. בהתאם, מטופלים בהם המחלה מתקדמת בקצב זה מוגדרים כ- Rapid Progressors. מבין שתי קבוצות הטיפול יחד, 5 מטופלים מוגדרים כ- Rapid Progressors. ניתוח נתוני ה- ALSFRS-R במטופלים אלה הראה כי השפעת הטיפול עבורם משמעותית יותר:


  • ניתוח מדד ALSFRS-R (לפי יום 1-) מעיד על האטה בקצב התדרדרות המחלה מקצב של 1.58- לחודש טרם הטיפול לקצב של 0.65- לחודש בתקופה שלאחר הטיפול, ומשקף ירידה של 59% בקצב התדרדרות המחלה (p=0.0003).

  • מטופלים המוגדרים כ- Rapid Progressors איבדו בממוצע במהלך תקופת המעקב שלפני הטיפול 4.74 נקודות לעומת ממוצע של 2.77 נקודות בתקופה שלאחר הטיפול, במדד ה- ALSFRS-R. תוצאה זו משקפת התדרדרות נמוכה ב-1.97 נקודות לאורך תקופת שלושת החודשים שלאחר הטיפול (p=0.09).

  • ניתוח נתוני חולים שהגיבו לטיפול (Responder analysis): באנליזה של אוכלוסיית הRapid -Progressors, 80% מהמטופלים הגיבו לטיפול.

התוצאות הסופיות של קבוצת הטיפול השנייה, בתום שישה חודשי מעקב, צפויות להתקבל ברבעון הרביעי של 2020.

הנהלת קדימהסטם ותהליך ייצור המוצר התאי

Comments


bottom of page