top of page
Search

קדימהסטם עושה צעד נוסף לקראת חתימה על הסכם המיזוג עם חברת IMCC הנסחרת בנאסד"ק

קדימהסטם מודיעה היום כי החברה איתה חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב למיזוג הינה חברת IMCC הנסחרת בנאסד"ק ובקנדה


בהתאם למזכר ההבנות, קדימהסטם תעמיד ל IMCC  הלוואה של עד כ-650 אלף דולר, אשר תשמש את  IMCC לארגן את פעילותה הנוכחית למכירה ולאפשר את כניסת קדימהסטם לפלטפורמה הציבורית בנאסד"ק

 

חברת קדימהסטם (ת"א:KDST) חברת מובילה בתחום התרפיה התאית, הנמצאת בשלבי פיתוח קליני של מוצרים פורצי שדרך לטיפול במחלות ALS וסוכרת, השלימה צעד נוסף בדרך לחתימה על הסכם מיזוג עם חברת .IM Cannabis Corp ("IMCC") הנסחרת בארה"ב- NASDAQ ובקנדה ב- CNSX כפי שדווח לפני מספר שבועות, ובכך להפוך לחברה הנסחרת בנאסד"ק. החברה חתמה על הסכם הלוואה עם IMCC, בהתאם למזכר ההבנות ביניהם. ההלוואה בהיקף של עד כ-650 אלף דולר, במטרה לארגן את הפעילות הנוכחית של IMCC ולהכינה למכירה ובמקביל את כניסתה של קדימהסטם לפלטפורמה הציבורית בנאסד"ק.

 

לאחר ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג, בעלי המניות של קדימהסטם יחזיקו בכ-88% ממניות החברה שנסחרת בנאסד"ק, וקדימהסטם תימחק מהמסחר בבורסת תל אביב. זאת, בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה, להתקרב לשווקי היעד של תחום פעילותה.

 

כחלק מתנאי מזכר ההבנות, התחייבה קדימהסטם כי בקופתה יהיו כ-5 מיליון דולר לפחות, לרבות הון שיגויס בד בבד עם השלמת העסקה כחלק מתהליך השלמתה. 


רונן טויטו, יו"ר דירקטוריון בחברת קדימהסטם: "אנו מתקדמים צעד אחד נוסף לעבר עסקה למיזוג עם IMCC שיאפשר לנו מעבר למסחר בנאסד"ק. רישום החברה למסחר יסייע להתפתחות של קדימהסטם בשוק האמריקאי במיוחד לנוכח אישור ה FDA להתחיל ניסוי קליני שלב aII רב אתרי בארה"ב למוצר ה-ALS,  של החברה וכן יסייע לקדם את תוכניות הפיתוח שלנו במוצרים הנוספים ובדגש על  המוצר בתחום הסכרת. כולי אמונה שיחד עם ההנהלה המקצועית של IMCC נוכל לקדם את העסקה במהירות ומקצועיות ולהציף ערך משמעותי לבעלי המניות עם השלמת העסקה." 


 

 

 

אזהרת מידע צופה פני עתיד

עסקת המיזוג המתוארת לעיל כפופה לחתימה על הסכם מלא ומחייב בין הצדדים והשלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בדיווח המיידי, ויתכן כי תהייה כפופה לתנאים מתלים נוספים כפי שיקבעו על ידי הצדדים בהסכם מחייב. לאור האמור המידע האמור לעיל בקשר עם חתימת הסכם מיזוג מחייב בין הצדדים ו/או השלמת עסקת מיזוג בין הצדדים מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, אשר התממשותו בפועל תלויה בגורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה לרבות שינוי במחיר מניית IMC, אשר עלול להשפיע באופן מהותי על השווי המייצג לבעלי המניות של החברה, הגעת הצדדים להסכם מחייב, שינויים ו/או אי קבלת אישורים רגולטוריים, בדיקת נאותות שלא לשביעות רצונם של מי מהצדדים ועוד. לאור האמור, האמור לעיל ביחס לעסקת המיזוג עשוי להתממש באופן השונה מהותית מהאמור לעיל ו/או לא להתממש כלל.אודות קדימהסטם;

קדימהסטם היא חברת ביוטכנולוגיה לתרפיה תאית הנמצאת בשלבים קליניים. החברה מפתחת ומייצרת מוצרי "מדף" תאיים אלוגניים, המבוססים על הפלטפורמה הטכנולוגית שלה לריבוי

והתמיינות של תאי גזע עובריים אנושיים (hESCs) לתאים פונקציונליים. , AstroRx® המוצר המוביל של החברה, הוא טיפול בתאי אסטרוציטים בפיתוח קליני לטיפול ב-ALS ובמחקרים פרה-קליניים להתוויות נוירודגנרטיביות אחרות.

 

 IsletRx הוא הטיפול של החברה לסוכרת. IsletRx מורכב מתאי לבלב פונקציונליים, המייצרים ומשחררים אינסולין וגלוקגון, שנועדו לטפל ולרפא חולים עם סוכרת תלוית אינסולין.

 

קדימהסטם הוקמה על ידי פרופסור מישל רבל, המדען הראשי של החברה ופרופסור אמריטוס לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. פרופסור רבל קיבל את פרס ישראל על המצאה ופיתוח של ® Rebif, תרופה שוברת קופות לטיפול בטרשת נפוצה הנמכרת ברחבי העולם. קדימהסטם נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימן בבורסה בת"א: KDST).

 

מדיה חברתית : LinkedIn, Twitter, Facebook


לפרטים נוספים ו\או פגישה עם הנהלת החברה: lior@gotlive-ir.co.il, 050-9200194


Comentarios


bottom of page